Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

PRACOWNICY STALE WSPÓŁPRACUJĄCY

Anna Szymborska-Balaszczuk
radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od roku 1991.Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Prawny konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych” w Instytucie Programów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

  • specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, lokalowego, prawa autorskiego, prawa spółek i struktur gospodarczych, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, prawa polskiego i UE w zakresie dotacji ze środków unijnych,
  • doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym jednostek sektora finansów publicznych a także samorządu terytorialnego,
  • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • uczestnik wielu negocjacji kontraktów cywilnych i handlowych,
  • autorka licznych opinii, analiz i ekspertyz prawnych,
  • doświadczenie w zakresie prac legislacyjnych, w tym udział w procesie prawodawczym w Sejmie RP.

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

Katarzyna Ignasiewicz
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • Prawo handlowe, prawo cywilne, prawo gospodarcze i prawo pracy.

Zuzanna Kulińska 
adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Praw i Administracji UW.Studentka na kierunku Master proffessionnal de Droit des affaires, Specialité Droit français et européen des affaires (Université Poitiers, Uniwersytet Warszawski). Posiada Certificat „Notions fondamentates de droit international, européen et comparé” (Université de Strasbourg).

  • Prawo handlowe, prawo cywilne, prawo unii europejskiej, prawa człowieka (Prezes Amnesty Interrnational Polska).

Marzena Misiak

magister administracji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Studium Przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego przy Instytucie Studiów Podatkowych w Warszawie.

  • Prawo podatkowe, prawo administracyjne i prawo gospodarcze.