Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

WSPÓLNICY

Piotr Kuliński
adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1990 roku.

 • specjalista w zakresie prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków majątkowych i prawa obrotu nieruchomościami;
 • wielokrotny pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących stanu prawnego nieruchomości;
 • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych firm działających w Polsce;
 • negocjator licznych umów cywilnych i handlowych;
 • autor wielu analiz prawnych, umów cywilnych i handlowych;
 • uczestnik i doradca prawny w licznych procesach inwestycyjnych, przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, podmiotów krajowych i zagranicznych działających na terenie Polski.
 • wieloletni Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
 • od 3 kadencji Członek Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
 • Członek Piłkarskiego Sądu Polubownego,
 • Przewodniczący Komisji ds. Licencji Menedżerskich PZPN.

Dorota Kulińska
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku.

 • specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, bankowego, podatkowego i administracyjnego;
 • doradca, współpracownik i pełnomocnik procesowy wielu krajowych i zagranicznych banków, w tym doradca w procedurach prawnych łączenia banków, obrotu ich akcjami i zastosowaniu regulacji prawnych obowiązujących w bankowości, ustalonych w formie aktów wewnętrznych przez NBP;
 • pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym;
 • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych firm działających w Polsce;
 • doradca w sprawach podatkowych w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym;
 • specjalista w zakresie analiz prawnych z badania podmiotów gospodarczych dla potrzeb transakcji zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 • autorka wielu analiz i ekspertyz prawnych
 • doradca, negocjator i autor umów oraz dokumentów prawnych w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw, praw udziałowych i innych inwestycji kapitałowych;
 • doradca w procesach przekształceniowych i połączeniowych podmiotów gospodarczych;
 • doradca prawny w zakresie rynku obrotu papierami wartościowymi;
 • współautor części prawnej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych podmiotów ubiegających się o wprowadzenie akcji na rynek obrotu papierami wartościowymi;
 • wykładowca z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych na szkoleniach dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
 • Członek Rady Fundacji Semper Fidelis dla Archidiecezji Lwowskiej.

Joanna Jaczewska-Zimińska
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku.

 • specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego i rodzinnego;
 • autorka wielu analiz prawnych, umów cywilnych i handlowych;
 • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych firm działających w Polsce;
 • negocjator licznych umów cywilnych i handlowych;
 • autorka wielu analiz i ekspertyz prawnych.