Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

PRO BONO

Wieloletnia osobista aktywność wspólników Kancelarii w działalność społeczną na różnych polach jest podstawą zaangażowania prawników Kancelarii, pod kierunkiem wspólnika Doroty Kulińskiej, we współpracę i działalność na rzecz stowarzyszeń i fundacji.

Kancelaria, korzystając z wieloletniego doświadczenia, zapewnia kompleksową obsługę i doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, poczynając od powoływania i ukonstytuowania, poprzez bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji prawnej. Wiele realizowanych w tym zakresie przez Kancelarie projektów, szczególnie w dziedzinach obejmujących szeroko pojęte działania charytatywne, edukacyjne, czy obejmujące ochronę praw człowieka, zakończyło się zaangażowanie prawników kancelarii w formie pro bono. Niezależnie od realizowanych projektów komercyjnych Kancelaria w formie pro bono udziela wsparcia takim organizacjom pozarządowym jak: