Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

NASI STALI PARTNERZY

Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze: doradztwo, analizy i opinie finansowe, IPO – wprowadzanie spółek do obrotu publicznego, wyceny przedsiębiorstw, obsługa fuzji i przejęć, restrukturyzacje finansowe, due diligence finansoweWyceny przedsiębiorstw w procesach fuzji, przejęć i konsolidacji, opracowywanie strategii rozwoju, biznes planów, założeń restrukturyzacji, analizy rynku, doradztwo giełdowe, pozyskiwanie funduszy UE


Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo przewozowe, prawo pracy, obrót nieruchomościami, prawo budowlane


Doradztwo podatkowe


Prawo patentowe